PRESSITEADE

2. mai 2012

 

Eesti waldorfõppeasutused esitasid oma ettepanekud hariduskorralduse parandamiseks

 

Kolmapäeval, 2. mail saatsid Eesti waldorfõppeasutused Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule avaliku pöördumise haridusreformi teemadel. Koos pöördumisega esitati omapoolsed ettepanekud, et aidata kaasa Eesti hariduskorralduse paremaks muutmisele, tagades peredele valikuvabaduse hariduses ning kodanikualgatuse korras loodud koolidele-lasteaedadele võrdse kohtlemise riigi ja munitsipaalsete haridusasutustega. 

(edasi)

 
Waldorfõppeasutuste avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele ja Riigikogule 2. mai 2012
 
Rosma III koguperekonverentsi "Head valikud hariduses. Terve kool" lõppteesid 2011
Rosma II koguperekonverentsi "Head valikud hariduses. Terve laps" lõppteesid 2010
Rosma I koguperekonverentsi "Head valikud hariduses" avalik pöördumine 2009