Teoreetilised üldkursused

Aine: Sissejuhatus antroposoofiasse
Vastutav õppejõud: Jaanus Rooba

Sisu lühikirjeldus:
Õhtumaade kultuurisituatsioon 19. sajandi teisel poolel. Idamaade tarkusele toetuv Teosoofiline liikumine. Saksa klassikaline idealism (Kant, Hegel, Fiehte, Schelling). Schilleri inimsoo esteetiline kasvatus ja Goethe loodusteaduslikud teosed. Rudolf Steineri Vabaduse filosoofia. Antroposoofilise vaimuteaduse võrsumine õhtumaade kultuuripinnasest. Antroposoofiale toetuvad tütarliikumised: antroposoofiline meditsiin, ravipedagoogika, waldorfpedagoogika, kunst (orgaaniline arhitektuur, eurütmia, kõnekujundus jt.), biodünaamiline põllumajandus, sotsiaalorganismi kolmeliikmelisus.

Kirjandus:
Goethe/ Steiner, R. Muinasjutt. Goethe vaimulaad. Goethe salajane ilmutus. PreMark 2008
Schiller, W. Esseesid: Sari kirju "Kirjad inimsoo esteetilisest kasvatusest". Tartu 1961
Wilenius, R. Inimkesksesse kultuuri. Tallinn 1993
Steiner, R. Vabaduse filosoofia. PreMark 2007
Steiner, R. Sissejuhatus antroposoofiasse. Tallinn, 1992Aine: Lapsekasvatus vaimuteaduslikust vaatekohast.
Vastutav õppejõud: Sulev Ojap.

Sisu lühikirjeldus:
Lapse arengu perioodid ja nende perioodide ülesanded terve inimisiksuse kujunemisele. 0-3 aastat: käima, rääkima ja mõtlema õppimise periood; lasteaiaküpsus. 3-7 aastat: mäng, kooliküpsuse kujunemise periood. 7-14 aastat: 9-10 eluaasta kriis, eelpuberteet; puberteet. 14-21 aastat: mina-teadvus.
Lähtekohad kasvatusele kodus ja lasteasutuses. Lapse õpetamise põhimõtted erinevatel vanuseperioodidel. Kasvataja ja õpetaja enesekoolitusest.

Kirjandus:
Glöckler, M., Goebel, W. Laps. Tallinn, 1998.
Koepke, H. Das neuente Lebensjahr. Dornach, 1996.
Lievegoed, B. Lapseea arenguetapid. Tallinn, 1993.
Steiner, R. Lapse kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast. Tallinn, 1991.Ainetsükkel: Lapse tervishoid/Toitumine/Lastehaiguste tähendusest.
Vastutav õppejõud: Anne Silbaum, Helle Känd.

Sisu lühikirjeldus:
Antroposoofilise meditsiini põhiseisukohad. Loote areng ja seda mõjutavad tegurid. Lapse sünd. Lapse arengu perioodid.
Õige toitumise tähtsus lapse arengule ja tervisele. Terve arengu ohutegurid.Waldorfpedagoogika tervistavad põhimõtted.
Enamlevinud lastehaigused. Lastehaiguste mõttest. Vaktsineerimised. Koduapteek.

Kirjandus:
Bott, V. Anthroposophische Medizin. Teil I, II. Heidelberg, 1987.
Glöckler, M., Goebel, W. Laps. Tallinn, 1998.
Groh, I., Ruef, M. Erziehung und Unterricht als Präventmedicine. Dornach, 2002.
Hauschka, R. Toitumisõpetus. Tallinn, 1993.
Husemann, F., Wolf, O. Das Bild des Menchen als Grundlage der Heilkunst. Stuttgart, 1974.
Keller, K. Kuidas tunda inimesi nende välimuse järgi. Tallinn, 1991.
Kiel-Hinrichen, M., Kirche, R. Wacheln die Zähne, wachelt die Seele. Stuttgart, 2000.
Steiner, R., Wegman, I. Grundlegendes für eine Erweiterung des heilkunst nach Geistes wissenschaftlichen Erkenntnissen, Arlesheim, 1953.
Wolf, O. Die naturgemässe hausapotheke. Stuttgart, 1989.Aine: Sissejuhatus ravipedagoogikasse.
Vastutav õppejõud: Cornelis Lakeman.

Sisu lühikirjeldus:
Erivajadustega lapse omapära võrreldes tavalaste arenguga. Ravipedagoogiline põhihoiak ja selle rakendamine pedagoogikas. Ülevaade ravipedagoogika tekkest ja rakendamisest.

Kirjandus:
Holzapfel, W. Seelenpflege bedürftige Kinder. 1 und 2. Stuttgart, 1974.Aine: Antroposoofiline inimeseõpetus.
Vastutav õppejõud: Sulev Ojap, Margus Tõnnov.

Sisu lühikirjeldus:
Inimese kehaline olemus (füüsiline keha, elu- (eeter-)keha ja hinge- (astraal)keha). Inimese hingeline olemus (mõtlemine, tunne, tahe. Aistinghing, mõistushing, teadvushing). Inimese vaimne olemus (vaim ise, eluvaim, vaiminimene). Pärilikkus, saatus, taskehastumine.

Kirjandus:
Steiner, R. Sissejuhatus ülemeelelisse maailmatunnetusse ja inimese määratlusse. Tallinn, 1996.
Steiner, R. Salateadus üldjoontes. Tallinn, 1998.
Steiner, R. Sissejuhatus antroposoofiasse. Tallinn, 1992.
Wilenius, R. Inimkesksesse kultuuri. Tallinn, 1993.Aine nimetus: Sotsiaalne kolmeliikmelisus.
Vastutav õppejõud: Jaanus Rooba.
Eeldusained: soovituslik Antroposoofiline inimeseõpetus.

Sisu lühikirjeldus:
Inimene kui kolmest erinevast liiikmest koosnev terviklik olend. Inimese kolme liikme erinevad kvalitatiivsed seosed maailmaga ja ühiskonnaga. Inimene kui sotsiaalne olend. Inimühiskonna kolm liiget ja nende erinev iseloom. Hetkeolukorrast maailmas ja tulevikuperspektiivid seoses kolmeliikmelisusega. Hariduse osa sotsiaalse kolmeliikmelisuse mõistmisel.

Kirjandus:
Steiner, R. Sotsiaalküsimuse põhipunktid kaasaja ja tuleviku eluvajadustes. Tallinn, 2000.
Steiner, R. Vabaduse filosoofia. Tallinn, 1995.
Steiner, R. Ühiskonnaorganismi kolmikjaotus. Demokraatia ja sotsialism // Sissejuhatus antroposoofiasse. Tallinn, 1992.Aine: Temperamendiõpetus.
Vastutav õppejõud: Tiiu Bläsi-Käo.

Sisu lühikirjeldus:
Nelja temperamenditüübi käsitlus Vana-Kreekas. R. Steineri temperamendiõpetus. Kaasaegsed temperamendikäsitlused. D. Kolbi neli õpistiili ja nende seos temepramentidega. Temperamenditüüpide praktiline arvestamine õppetöös ja vastavad metoodilised võtted.

Kirjandus:
Carlgren, F. Vabaduskasvatus. Tallinn, 1992.
Steiner, R. Das Geheimnis der menschlichen Temperamente. Basel, 1985.
Steiner, R. Laspe kasvatamine vaimuteaduse vaatekohast. Tallinn, 2000.
Steiner, R. Kasvatuskunst: metoodilisi ja didaktilisi nõuandeid. Tallinn, 1994.
Õppetöö kujundamiseks waldorf/steinerkoolides 1.-8. kooliaastani. EWKÜ, 2000.Aine: Evolutsiooniteooria.
Vastutav õppejõud: Margus Tõnnov.

Sisu lühikirjaldus:
Arengu mõte ajaloos: K. E. Von Baer, E. Haeckel, C. Darwin, W. K. Gregori jt. Inimese põlvnemine. Vaimuteaduslik evolutsiooni mõte. Maa suured arenguperioodid. Inimese ja Maa areng perioodides: polaris, hüperborea, lemuuria, atlantia, postatlantia. Kultuuriperioodid. Maailma rahvaste müüdid inimese ja maa arengust.

Kirjandus:
Poppelbaum, H. Mensch und Tier. Dornach, 1956.
Steiner, R. Salateadus üldjoontes. Tallinn, 1998.
Wachsmuth, G. Die äterischen Bildenkräfte in Kosmos. Erde und Mensch. 1924.Aine: Astronoomia.
Vastutav õppejõud: Margus Tõnnov.

Sisu lühikirjeldus:
Astronoomia koht waldorfkoolis. Põhjuslikkuse liigid. Tähesüsteemid, planeedid, komeedid, meteoorid, asteroidid. Planeetide ja nende kaaslaste liikumine. Ptolemaiose ja Kopernikuse maailmasüsteemid. Päikese liikumine, pretsessioon, metatsioon, maailma-aasta pikkus. Varjutused.

Kirjandus:
Eelsalu, H. Astronoomia leksikon. Tallinn, 1996.
Schmidt, T. Zum Astronomieunterricht an der Waldorfchule. Stuttgart, 1987.
Sternkalender Ostern. 2002/2003. dornach, 2001.