Kunstilis-praktilised kursused

Aine: Vesivärvidega maalimine.
Vastutav õppejõud: Anne Roosvald, Tiiu Bläsi-Käo.

Sisu lühikirjeldus: maalimise meelelis-kõlbelised mõjud. Maalimine 1.-8. klassini: märgtehnikast kihttehnikani. Maalimine lähtudes värvist ehk abstraktne maalimine. Värvipind kui lähtekoht. Maalimine kolme põhivärviga. Segatud värvide saamine. Maalimislood, mis muudavad maalimise lapse jaoks hingeliselt konkreetseks. Seitse loomispäeva kui värvidest lähtuv maalimisülesanne. Värvist mineraalsete vormide (mäestikud, kivid), atmosfäärinähtuste (taevanähtused, meeleolud), taimede ja loomadeni. Geniaalsest juhuslikust tulemusest teadliku tulemuseni maalimises. Värvinüansid (nt. Liiliavalge-vesiroosivalge). Varjuaspekt (must ja hall värv).

Kirjandus:
Jünemann, M, Weitemann, F. Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule. Malen und zeichnen. Stuttgart, 1976.Aine: Vahkriitidega maalimine.
Vastutav õppejõud: Tiiu Bläsi-Käo.

Sisu lühikirjeldus:
Olulisemad töövõtted ja -tehnikad. Värvielamuste kogemine. Kogetu rakendusvõimalused töös lastega. Teemad: pimedus, valgus, värvid. Paberi pinna ühtlane katmine vahakriitidega. Värvi hajutamine suurimast tihedusest suurima hõreduse suunas. Vormi, geomeetrilise kujundi loomine paberil lähtudes värvist. Vba harjutus teemal: Kolm põhivärvi harmoonilises koosluses. Vikerkaare loomine paberil ja sekundaarvärvide kogemine. Maastikupildi maalimine. Tertsiaarvärvide loomine.Aine: Vormijoonistamine ja geomeetriline joonistamine.
Vastutav õppejõud: Tiiu Bläsi-Käo.

Sisu lühikirjeldus:
Ainekava ja õpetamise metoodika. Vorm ja kuju. Sirge ja kaar. Harjutused sirgetega. Nurgad. Kolmnurk, nelinurk, korrapärane kuusnurk. Harjutused kaartega. Ringjoon, ellips, lemniskaat, spiraal. Dünaamilised read. Vormijoonistamisest kirjutamise juurde. Sümmeetria- ja peegeldamisharjutused. Joonte põimimisharjutused. Ringjoon ja ring. Sirge ja ringjoone vastastikused asendid. Ringi elemendid. Ruut. Ristkülik. Romb ja romboid. Trapets ja trapetsoid.

Kirjandus:
Kranich, E., M., Jünemann, M., Berthold-Anrae, H., Bühler, E., Schubert, E. Formenzeichnen. Stuttgart, 1985.
Wyss, A., Bühler, E., Liechti, F., Perrin, R. Lebendiges Denken durch Geometrie. Bern, !984.Aine: Savivoolimine.
Vastutav õppejõud: Ulvi Vahter, Tiiu Bläsi-Käo.

Sisu lühikirjeldus:
Voolimise põhialused algklassides. Kera. Selle vormi muundumiste rida. 1.-2. klass (kera, lohk, sirutumine jne). 3.klass (kera, aluspind, kasvamine kolmeks). 4.klass (voolimine inimese- ja loomaõpetuse raames). 5.klass (voolimine taimeõpetuse raames, vormide metamorfoos). Viide ülaastme voolimisel, milles pöördutakse tagasi algastme vormide juurde.

Kirjandus:
Clausen, A.-U., Riedel, M. Plastische gestalten für alle Alterstufen Methodisches Arbeitsbuch. Band II. Stuttgart, 1969.Aine: Marinettnukkude valmistamine ja nukumängu lavastamine.
Vastutav õppejõud: Rena Tõnnov-Lakeman.

Sisu lühikirjeldus:
Marinettnukkude valmistamine villast ja siidist. Marionettnukkude ja käpiknukkude erinevusest. Muinasjutu edasiandmine näidendina. Näidendi ettevalmistamine, lava kujundamine, näidendi harjutamine ja esitamine lastele.Aine: Muusika ja muusikateraapia.
Vastatv õppejõud: Katarina Seeher.

Sisu lühikirjeldus:
Laulmisharjutused Werbeck-Svärdströmi meetodi järgi. Pentatoonilisel choroiflöödil mängimine. Kandle mängimine. Fenomenide vaatlus: intervallid ja teadvus lapse arengufaasides. Kultuuriepohhid. Improvisatsioon.Aine:Kõnekujundus.
Vastutav õppejõud: Cornelis Lakeman.

Sisu lühikirjeldus:
Ettevalmistavad üld- ja peenmotoorikat puudutavad draama- ja kõneharjutused. Erinevate eepiliste-, lüüriliste- ja draamatekstide retsiteerimine ning kuulamine. Vaatlemine: häälikute, rütmide, zhestide ja kõnestiilide uurimine, iseloomustamine. Kõnekujunduse teke, tagamaad ja rakendusalad.

Kirjandus:
Steiner, R., Steiner von Sivers, M. Methodik und Wesen der Sprachtgestaltung.
Steiner, R., Steiner von Sivers, M. Die Kunst der Rezitation und Deklamation.
Steiner, R., Steiner von Sivers, M. Sprachtgestaltung und Dramatische Kunst.Aine: Eurütmia.
Vastutav õppejõud: Katrin Vaik.

Sisu lühikirjeldus:
Geomeetrilised kijundid ja nende muundumised kui üks eurütmia põhielemente. Harjutused vaskpulgaga. Agrippa von Nettesheimi kuus keha asendit kehatunnetuse harjutusena. Harjutused erinevate rütmidega ning kontsentratsiooniharjutused. Muusikaeurütmia põhiharjutused (meloodia järgimine keha ning kätega; sama koos ruumis liikumisega etteantud vormi järgi). Häälikumärgid ning nende omavaheline sidumine.

Kirjandus:
Siegloch, M. Eurythmie. Stuttgart, 1990.
Steiner, R. Eurythmie als sichtbare Musik., GA 229.
Steiner, R. Eurythmie als sichtbare Sprache. GA 227.
Steiner, R. Die entstehung und Entwiklung der Eurythmie. Dornach. GA 277a.