Tihe koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel ning eneseharimine on waldorfkoolidele alati omane olnud. 

 

Tartu Waldorfgümnaasiumi lastevanemate kooli KAVA

    
    Lätte Lapsevanemate Kool
   

 Vanemate Koolist algimpulsi saanud Rosma Koolituskeskus on kutsustud ellu, et pakkuda koolitusi ja oluliste teemade käsitlusi pedagoogidele ja lapsevanematele.
    
    
 Viljandi Vaba Waldorfkooli loengud lastevanematele