Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus tänab kõiki meie toetajaid!

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM)
Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN)
Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
Rahvusvaheline Waldorfpedagoogika Assotsiatsiooni Kesk- ja Ida-Euroopas (IAO)
Vabaühenduste fond (VÜF), mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein AEF vahendusel
Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners


Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse projektid 2011. aastal

Projekt "Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa"

Projekti eesmärgiks on Ühenduse väliskommunikatsiooni parandamine avalikkuse ja kogukonnaliikmetega ning kaasava sisekommunikatsiooni loomine Ühenduse liikmete vahel.

Waldorfkoolide ja -lasteaedade koostöös töötatakse välja organisatsiooni kommunikatsioonipõhimõtted, koolitatakse liikmeskonda meediaga suhtlemises, koostatakse waldorfpedagoogikat tutvustavad infomaterjalid ja viiakse läbi "Eesti waldorfkoolide vilistlaste uuring". Projekti tulemused avalikustatakse konverentsil " Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa", meedias ja Ühenduse kodulehel.

Projekti rahastab Kodanikuühenduste Sihtkapital (KÜSK) 25 483,75 euroga.


Projekt "Eesti waldorfpedagoogika arendusprojekt"

Projektiga tõstetakse Eesti waldorfkoolide pedagoogide kvalifikatsiooni. Tegemist on Eestis ainulaadse ja esmakordselt asetleidva Tartu Ülikooli (TÜ) rahvusvaheliste lektoritega täiendkoolituskursusega "Waldorfpedagoogika I ja II kooliastmes". Koolitus toimub perioodil jaanuar kuni august 2011.

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 29 655 euroga.