Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus lähtub oma tegevuses Kodanikuühenduste eetikakoodeksist


EVWÜ juhatuse liikmed on:

Anne-Lii Kerge

Kristiina Vunk

Külli Saul

Meelis Sügis

Tiina Nahkor

sekretäri kohustusi täidab Jane Tiidelepp

juhatuse auliikmeks on valitud Tiiu Bläsi-Käo
Dokumendid:

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse Põhikiri 


MAJANDUSAASTA ARUANNE 2009

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2010

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2011

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2012

MAJANDUSAASTA ARUANNE 2013